Na de rouwretraite in oktober 2017

1-2-´18:

“Javea staat nog steeds ‘aan’ bij mij.

Vond het zo´n ontzettend bijzondere ervaring!”

12-1-‘18

“Ik heb veel aan de rouwretraite gehad. Het was voor mij heel helpend om weg uit mijn omgeving een week bezig te zijn met mijn overleden dochter en wat het met mij doet. Door de aangereikte, nieuwe manieren om mijn rouw en verdriet te onderzoeken kwam ik tot een breder inzicht op het geheel en kwamen gevoelens naar boven waar ik mee verder kon. Ook had ik veel aan mijn groepsgenoten. Je deelt veel tijdens zo’n week en het voelde snel veilig door de prettige en deskundige manier waarop Leoniek en Sineke het leidden. Er was ruimte voor ontspanning en de verzorging is prima”

30-1-‘18

“Mijn man is overleden, zo plots klaps weg, binnen 20 uur, een half jaar geleden. Wat ga ik doen, hoe moet ik het allemaal regelen. Ik wil eigenlijk wel naar het buitenland, maar wat ga ik daar in mijn upje zonder vooruitzicht doen met al mijn verdriet. Een vriend tipte me een link die hij op facebook had gezien. Misschien iets voor jou? Weg van hier, even een week met een gezelschap die ook iemand die heel dierbaar is verloren heeft? Niemand begrijpt hoe je je voelt, maar in die groep die daarvoor is juist wel? Ik heb me direkt aangemeld en binnen een week werd ik uitgenodigd voor een intakegesprek. Info over de week in Spanje, vragen en vragenlijsten die ik moest invullen. Ik kreeg meteen een ppositief bericht dat ik mee kon. Een week later pakte ik mijn koffers. Ik heb veel gereisd, ook met mijn man, maar dit was toch wel een beetje een ander verhaal. Op de site een vlucht gezocht en toch maar een auto gehuurd, beter ook achteraf omdat je vrijer bent. Dat is waar ik van houd. Ontvangst met een drankje en lekkere hapjes, waarna tijd om aan het werk te gaan. De dag van aankomst was voor mij de moeilijkste dag, de dag dat mijn man 50 jaar zou zijn geworden….Ik was de eerste in de kring die volledig instortte…….en ik mocht instorten, dit was al heel erg fijn! Ze begrepen allemaal precies hoe ik me voelde. We moesten heel hard werken, ‘s morgens en aan het eind van de middag. Daarna gingen we eten. Met alle opdrachhten die we kregen, plakken, knipopen, schilderen, schrijven en kleien en ik me daar vaak ook tegen verzette, was het zo goed….en kwam ik uiteindelijk bij mijn gevoel van het echte verdriet. Ik wist niet en had ook geen idee wat ik al die maanden daarvoor had weggestopt. Sineke en Leoniek hebben me samen met de andere vijf, die nu mijn vriendinnen zijn geworden eruit getrokken om door het verdriet heen te gaan. Het is nog steeds hard werken, ook na de retraite week, maar ik weet hoe ik me die week heb gevoeld en hoe goed het me heeft gedaan. Ik zou het echt iedereen aanraden om een week naar Spanje te gaan voor de rouwretraite. Leoniek en Sineke zijn echte professionals en weten waar de knelpnten zitten en hoe je verder moet als je een stuk loopt en alleen maar een bord ziet staan “DOODLOPEND”.

Ik heb er heel erg veel aan gehad en ze hebben voor mij de weg die doodlopend was toch opengebroken. Mocht er ooit een vervolg komen “rouwretraite vervolg”dan zou ik mij zo weer aanmelden.”

30-1-‘18

“6 maanden voor het lezen van de website rouwretraite was mijn man plotsklaps overleden en daar bevond ik me… als weduwe met de zorg voor mijn zoon van 6. Bij het lezen van het programma werden er meteen al diverse zaken aangestipt die op dat moment al erg actueel voor mij waren.

In de aanloop naar de retraite vroeg ik me af wat ik precies moest verwachten. Het was immers geen vakantie en toch ook weer een beetje wel want het was in de zon, geheel verzorgd en weg van alles wat er thuis moest gebeuren. Ik dompelde me tijdens de week onder in alles wat er van me gevraagd werd (o.a. groepsgesprekken, diverse sportactiviteiten, en de uitwerking van creatieve opdrachten). Toen mij op de laatste dag gevraagd werd wat de week me precies had gebracht kon ik er niet meteen antwoord op geven. Echter in de periode erna begonnen er ‘opeens’ inzichten te komen en werd het vanuit de overlevingsmodus waar ik in lange tijd in verkeerd had mogelijk (kleine) stapjes te gaan maken naar een leven in de nieuwe realiteit. Zoals ik het heb ervaren ligt de kracht van deze retraite in het feit dat je als deelnemer zelf verantwoordelijkheid neemt voor jouw eigen rouwproces. Niemand kan het voor je doen en er wordt dus ook geen ‘standaardoplossing’ naar voren geschoven want die is er gewoonweg niet. Wat er wel wordt gedaan is dat er tijdens de groepsmomenten en de creatieve opdrachten een heleboel lagen worden aangeboord en doorvoeld (zowel op bewust en onbewust niveau) waardoor er weer beweging kan ontstaan. En daar blijft het niet bij, want bijv. door de aanbevolen literatuurlijst die je als deelnemer ontvangt heb je ook weer de tools in handen om de informatie te vinden die voor jou van toepassing is. Het is hard werken, maar door het tijdsbestek van 6 dagen en door de afzondering op locatie kunnen er veel onderwerpen behandeld worden en wordt de tijd optimaal gebruikt. Onder de bezielende leiding van Sineke en Leoniek (zij vullen elkaar door hun verschillende persoonlijkheden heel mooi aan) wordt alles in goede professionele banen geleid. Er was meer dan genoeg mogelijkheid voor elk persoonlijk verhaal, iedereen kreeg ‘zijn moment’ binnen een veilige omgeving. Als groep hebben we veel met elkaar gedeeld en was er ruimte voor een lach en een traan. Ik kijk er met een goed gevoel op terug, heb er voor mijn gevoel veel uitgehaald en zou het absoluut aanbevelen aan rouwenden die er aan toe zijn weer stappen (hoe klein dan ook) te nemen.”